پلاک کابل استیل

تماس بگیرید

توضیحات

پلاک کابل استیل

پلاک کابل استیل در سایز ها ، زخامت ها و طول های مختلف برای تمامی کابل ها

مصرف کنندگان پلاک یا مارک فلزی مجموعه گسترده ای از مشتریان را شامل میشود.

زیرا هر محصول نیاز به اتیکت و نشانی برای نشان دادن امکانات دستگاه و یا

سازندگان و مشخصات آن دارد . اما پلاک فلزی برای شماره گذازی ، تابلو ، علائم ،

تبلیغات و خیلی موارد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .