نوار آپارات

تماس بگیرید

توضیحات

نوار آپارات پهن و باریک

نوارآپارات عایق با خود چسبندگی لاستیکی

در صنعت برق نوارهای مختلفی برای تاسیسات الکتریکی ساختمان، تعمیر و

نگهداری و توزیع برق بکار برده می شوند. نوار برقی وینیل، نوارماستیک، نوار

لاستیکی، نوار مسدود کننده موقت،نوار قابل استفاده در معدن، نوار حفاظت

در برابر خوردگی و کیت بی سیم ضدآب از این دسته اند. جهت عایق کردن

اتصال بین دو کابل، مفصل بندی و ترمیم کابل های آسیب دیده از نوار آپارت

استفاده می گردد.