شماره سیم آسانسوری

تماس بگیرید

توضیحات

شماره سیم آسانسوری

 مناسب برای استفاده برای کابل های آسانسوری. مناسب برای کابل های فرمان و تابلو برق ها.