دلیل اکسید شدن کابلشو چیست؟

دلیل اکسید شدن کابلشو چیست؟

در مورد جواب علتهای اکسید شدن میتوان بطور خلاصه موارد زیر را مدنظر

داشت:

۱- پیچ‌های نامرغوبی که در کلمپ‌ها و بلوک‌ها بکار میرود که عمدتا به علت

گالوانیزه غیر استاندارد

در مورد جواب علتهای اکسید شدن میتوان بطور خلاصه موارد زیر را مدنظر داشت:

۱- پیچ‌های نامرغوبی که در کلمپ‌ها و بلوک‌ها بکار میرود که عمدتا به علت گالوانیزه غیر استاندارد

دچار زنگزدگی و خوردگی میشوند. این خوردگی‌ها

در محیط گرم و رطوبتی سرعت بیشتری پیدا میکند و آلودگی محیط نیز بر آن اثر میگذرد

۲- باید توجه داشت که قبل از نصب کلمپ و کابلشو و اصولا کانکشن‌ها سطح هادی (کابل) و قسمت اتصال باید اکسید زدایی شود و حتما باید گریس

انتی اکسیدان (گریس نسوز) مالیده و سپس نصب شود. این موارد در مورد کابلشو‌های آلومنیوم بیشتر محسوس است.

۳- باید توجه داشت که بوسیله گریس و وارنیش حرارتی یا روکش حرارتی مانع نفوذ هوا و رطوبت و آلودگی میشویم و این امر باعث تاخیر در اکسید

شدن و خوردگی میشود.

۴- اتصال سست باعث ایجاد خوردگی میگردد که در این موصوع میتوان عدم آچارکشی مناسب و عدم هم مقطع بودن کابل وکابلشو یا بلوک و کلمپ با

هادی در نظر گرفت

دلیل اکسید شدن کابلشو چیست؟

نکته:

اتصال نامناسب لزوما اتصال سست نیست بلکه در بازه ان قرار دارد.

 

یعنی گا‌ها بیش از اندازه سفت نمودن پیچ مهره باعث ایجاد اتصال نامناسب میشود پیشنهاد می‌گردد برای سفت یا محکم کردن پیچ مهره‌ها از دستگاه آچار پیچش

 

اتوماتیک (آچار بوکس) مجهز به ترکمتر یا پیج گوشتی گشتاور سنج استفاده نمود؛ لذا بایستی میزان فشار پیچش بر روی پیچ و مهره‌ها از سازندگان اخذ شده و به همان

 

میزان اعمال گردند.

برای ایجاد یک اتصال خوب لازمه که لایه‌ها و درز‌های ریز مانده از اتصال نیز توسط پوشش نسبتاً ضخیمی از ماده ترکیبی ضد اکسید آغشته گردد. این ماده خمیر ترکیبی به

 

نام گریس است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.